Geriatrie

Maak Afspraak

Wanneer u ouder wordt is het normaal dat u wat minder beweegelijk wordt, hierdoor kunnen belemmeringen en klachten ontstaan. Hiervoor komt u in aanraking met onze Geriatrie specialist, een fysiotherapeut speciaal voor ouderen de de geriatriefysiotherapeut. De geriatriefysiotherapeut specialiseert zich in de zorg voor kwetsbare ouderen. Wij helpen ook patiënten die bijvoorbeeld door beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson of een gebroken heup verschijnselen vertonen van ouderdom. De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen van en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. 

Fysiotherapie en ouderen

Nederland is sterk aan het vergrijzen. Toekomstverwachtingen geven aan dat in 2020 meer dan 20% van de bevolking 65 plus zal zijn. Dit zal alleen maar verder toenemen.
Van deze 65 plussers heeft ongeveer 20% problemen met hun beweeglijkheid.
En van de overige ouderen is het meer dan bekend dat zij een te rustige leefstijl hebben.
De deskundigheid van de fysiotherapeut betreft het bewegend functioneren en daarom is hij de meest aangewezen persoon om ouderen daarbij behulpzaam te zijn.
Fysiotherapie geven aan ouderen vraagt zeer specifieke kennis en kunde.
Na het volgen van een drie jaar durende opleiding mag men zich Geriatrie fysiotherapeut noemen.
De geriatrie fysiotherapeut heeft inzicht in verouderingsprocessen, lichamelijke aandoeningen die vooral bij ouderen voorkomen, medicijngebruik en onderzoek- en behandelvormen toegespitst op de oudere mens.
In de particuliere praktijken zien we een duidelijke toename van de geriatrische hulpverlening, wat gezien de vergrijzing heel begrijpelijk is.
Veel ouderen wonen immers vaak tot op hoge leeftijd zelfstandig en komen dan ook met hun klachten bij de particuliere fysiotherapeut.
De geriatrie fysiotherapeut biedt hulp bij:

 • alle klachten aan het bewegingsapparaat zoals rug, knie, pols enz.
 • problemen met dagelijks functioneren zoals opstaan uit de stoel, lopen
 • herstellen na een operatie bv. nieuwe heup
 • conditietraining bij hartklachten, hoge bloeddruk, suikerziekte
 • problemen na een beroerte
 • het geven van adviezen over bewegen en voeding
Meer info

Geriatrie biedt hulp

In de particuliere praktijken zien we een duidelijke toename van de geriatrische hulpverlening, wat gezien de vergrijzing heel begrijpelijk is. Veel ouderen wonen immers vaak tot op hoge leeftijd zelfstandig en komen dan ook met hun klachten bij de particuliere fysiotherapeut.De geriatrie fysiotherapeut biedt hulp bij: 

 • alle klachten aan het bewegingsapparaat zoals rug, knie, pols enz.
 • problemen met dagelijks functioneren zoals opstaan uit de stoel, lopen
 • herstellen na een operatie bv. nieuwe heup
 • conditietraining bij hartklachten, hoge bloeddruk, suikerziekte
 • problemen na een beroerte
 • het geven van adviezen over bewegen en voeding

Thuiszorgfysiotherapie

Thuiszorgfysiotherapie is een effectieve manier van behandeling bij de patiënt thuis waarmee de fysiotherapeut de samenwerking met reeds bestaande thuiszorgaanbieders kan realiseren. Thuiszorgfysiotherapie is gericht op de functionele revalidatie en resocialisatie van thuiswonende ouderen, chronisch zieken en terminale patiënten, met als doel het handhaven van de thuissituatie. De patiënt wordt in staat gesteld om zo lang mogelijk, op een verantwoorde manier, in de eigen leefomgeving te functioneren. Verslechtering van de mobiliteit en zelfredzaamheid van de patiënt kan aanleiding zijn om de thuiszorgfysiotherapeut in te schakelen. Daar hoeft geen specifieke pathologie aan ten grondslag te liggen. U komt in aanmerking voor thuiszorgfysiotherapie wanneer:

Meer info
 • Een ziekte of aandoening u beperkt in uw bewegingen
 • U slecht ter been bent en niet meer zonder hulpmiddel kunt lopen
 • U moeilijk uit uw stoel of bed kunt komen
 • U de trap niet meer op durft of kunt
 • U bang bent om te vallen
 • De verzorging van uzelf en het doen van huishoudelijk werk een probleem wordt
 • U uit het ziekenhuis komt en nog therapie thuis nodig heeft
 • Uw partner of familielid, die voor u wil blijven zorgen, goed wil leren omgaan met uw beperking
 • Thuiszorgfysiotherapie heeft tot doel het handhaven van de thuissituatie ten behoeve van thuiswonende ouderen, chronisch zieken en terminale patiënten door:
 • Inzet van specifieke fysiotherapeutische expertise op het gebied van behoud van zelfstandigheid, functionele revalidatie en verbetering van de kwaliteit van leven.
 • Een effectieve, integrale samenwerkingsvorm in de eerste lijn van thuiszorg (wijkverpleging en – verzorging) en fysiotherapie.
 • De fysiotherapeuten van Fysiotherapie en Manuele therapie Hövels en Volmer zijn speciaal opgeleid voor het verlenen van thuiszorgfysiotherapie.

Gespecialiseerde fysiotherapeuten bij Fysiotherapie en Manuele therapie zijn:
Nienke van Velzen, Geriatrie fysiotherapeut
Voor meer informatie zie www.nvfg.nl

Meer info

Fysiotherapie en Manuele Therapie 

Hövels en Volmer

Braak 20 
7161 BB Neede 

Kvk: 71107630


 0545 29 41 23

 info@manueletherapieneede.nl

Dependance Haaksbergen

Scholtenhagenweg 29A

7481 VN Haaksbergen

Routeplanner

Openingstijden

Maandag 07:30 - 21:00

Dinsdag 07:30 - 18:00

Woensdag 07:30 - 18:00

Donderdag 07:30 - 20:00

Vrijdag 07:30 - 17:00

Zaterdag Gesloten

Zondag Gesloten